لیست اخبار صفحه :1
جلسه مدیر عامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی و مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی با وزیر راه و شهرسازی

جلسه مدیر عامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی و مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی با وزیر راه و شهرسازی

مهندس موهبتی و هیئت همراه با وزیر راه و شهرسازی و معاونین ایشان دیدار و در خصوص رفع موانع پروژه آزادراه مشهد چناران قوچان و پروژه های عمرانی کشور گفتگو و تبادل نظر کردند.

اجرای پروژه پل فرات در سوریه توسط شرکت عمران و مسکن قدس رضوی درسال 1389

اجرای پروژه پل فرات در سوریه توسط شرکت عمران و مسکن قدس رضوی درسال 1389

قرارداد اجرای این پروژه بین شرکت مسکن و عمران قدس رضوی (بعنوان پیمانکار ایرانی تأیید صلاحیت شده) و اداره راه آهن سوریه (بعنوان کارفرما) در سال 2004 میلادی منعقد شد.مدت ساخت این پل شش سال به طول انجامید.احداث این پل توسط شرکت مسکن و عمران قدس رضوی از شرکتهای عمرانی تابعه سازمان اقتصادی رضوی و بعنوان پیمانکار ایرانی تأیید صلاحیت شده با مهارت لازم و رعایت نکات فنی در سال 1389شمسی با موفقیت به اتمام رسید و تحویل طرف سوری شد. این پل بطول 1000 متر و برای عبور خط راه آهن بطرف عراق و ادامه آن از طرف عراق به سوی ایران با«25 دهانه 25 متری پیش تنیده» و «5 دهانه 75 متری» بر روی رودخانه فرات در کشور سوریه (در شهر «البوکمال» و در منطقه «دیرالزور» ) احداث شد.