بازدید مسئولین

افتتاح راه آهن مشهد - بافق افتتاح راه آهن مشهد - بافق افتتاح راه آهن مشهد - بافق کلنگ زنی اراضی بند دال بهمن 1367 کلنگ زنی اراضی بند دال بهمن 1367 بزرگراه شیروان - بجنورد بزرگراه شیروان - بجنورد بزرگراه شیروان - بجنورد بزرگراه شیروان - بجنورد بزرگراه شیروان - بجنورد نمایشگاه آستان قدس بهمن 1367 غرفه شرکت نمایشگاه آستان قدس بهمن 1367 غرفه شرکت دانشگاه امام رضا(ع) دانشگاه امام رضا(ع) دانشگاه امام رضا(ع) افتتاح باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد سال 1382 افتتاح باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد سال 1382 افتتاح باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد سال 1382 افتتاح باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد سال 1382 افتتاح باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد سال 1382 افتتاح باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد سال 1382 افتتاح باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد سال 1382 افتتاح باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد سال 1382 بیمارستان رضوی 1382 بیمارستان رضوی 1382 بیمارستان رضوی 1382 بیمارستان رضوی 1382 پل فرات سوریه پل فرات سوریه پل فرات سوریه پل فرات سوریه  سفر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان شمالی  سفر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان شمالی  سفر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان شمالی  سفر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان شمالی افتتاح راه آهن همدان - سنندج با حضور رئیس محترم جمهور- آبان ماه 1402 افتتاح راه آهن همدان - سنندج با حضور رئیس محترم جمهور- آبان ماه 1402 افتتاح راه آهن همدان - سنندج با حضور رئیس محترم جمهور- آبان ماه 1402 افتتاح راه آهن همدان - سنندج با حضور رئیس محترم جمهور- آبان ماه 1402 افتتاح راه آهن همدان - سنندج با حضور رئیس محترم جمهور- آبان ماه 1402 افتتاح راه آهن همدان - سنندج با حضور رئیس محترم جمهور- آبان ماه 1402 افتتاح راه آهن همدان - سنندج با حضور رئیس محترم جمهور- آبان ماه 1402 افتتاح راه آهن همدان - سنندج با حضور رئیس محترم جمهور- آبان ماه 1402
تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید