علی مقدس زاده

رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس عمران

سعید عبدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: مهندس عمران

سید مهدی پژم

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری اقتصاد

هادی احمدیان

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری حرفه ای (DBA) بازار سرمایه اسلامی

حسین رنجبران مدیسه

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس عمران