تحصیلات:

مبین رجبی

مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره

تحصیلات: دکترای عمران

امیررضا بانکیان تبریزی

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس عمران و دکترای برنامه ریزی شهری

هادی احمدیان

عضو هیئت مدیره

تحصیلات:

حسین رنجبران مدیسه

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس عمران