بازدید مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات و هیئت همراه از شرکت و کارخانه معادن قدس رضوی

مهندس موهبتی مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات در بازدید از کارخانه معادن قدس رضوی بر استفاده بهینه از فضای کارخانه تاکید و پاکسازی محیط کارخانه را اولویت اصلی عنوان کردند، همچنین ایشان هم افزایی و مشارکت هر چه بیشتر شرکتهای تابعه بنیاد بهره وری را ضامن رشد و تعالی تمام ارکان اقتصادی آستان قدس رضوی دانستند.

{filetitle} {faces}

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

sv hoseini
عکاس

sv hoseini

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید