شرکت مهندسی آب‌وخاک قدس رضوی (سهامی خاص) در تاریخ 1371/5/18 تحت شماره 7465 در اداره ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت مهندسی آب‌وخاک قدس رضوی جزء واحدهای فرعی آستان قدس رضوی است.

جهت دریافت اطلاعات کامل شرکت از طریق سامانه شفافیت اینجا کلیک کنید.