بازدید مدیر عامل محترم سازمان آقای دکتر فاطمی امین از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی آستان قدس جناب دکتر فاطمی امین به همراه هیات همراه روز دوشنبه مورخ96/12/21 از شرکت بازدید و به صورت مستقیم با پرسنل واحدهای مختلف دیدار و گفت و گو نمودند.
در جلسه پایانی گزارشی از فعالیت های شرکت در سال 1396 به سمع و نظر ایشان رسید.

نگاهی به پروژه های ساختمانی شرکت

در این بخش گزارش تصویری بخشی از مهمترین پروژه های ساختمانی  شرکت از بدو تاسیس تا کنون تقدیم حضور می گردد: