پل های ارتباطی  شرکت:

آدرس: ایران ، خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان دانشگاه، بالاتر از خیابان کفائی – پلاک 439

تلفن: 38433314-051

نمابر: 38412283-051

کد پستی: 91837/94185

ایمیل:Info@omqo.com