Railway projects of the company

This section provides a brief overview of the development activities of the company in the field of railways.

 

 

 

 

Corporate Construction Projects

This section reports on the most important construction projects of the company since its inception:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quds Residential Tower - a project that meets international standards

پروژه برج قدس ساختمانی از مجموعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت مسکن و عمران قدس رضوی با زیربنای حدود 20 هزار مترمربع است که در زمینی به مساحت 3 هزار مترمربع حاصل تجمیع 10 قطعه زمین، در منطقه جانباز مشهد که از لحاظ تقسیمات مناطق شهرداری مشهد جزء منطقه ۲ شهرداری است، در حال اجرا می‌باشد. در گفت و گو با محمدرضا رئیسی، مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به این پروژه بزرگ، موقعیت خاص جغرافیایی آن، مشخصات فنی و سازه‌ای، تکنولوژی‌های به کار رفته و… پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.