عتبات عالیات عراق در طول یک قرن گذشته نه تنها مطابق زمان توسعه نیافتند بلکه بر اثر سیاست های سوء در حال تخریب بودند. با سقوط رژیم بعثی و امکان حضور عاشقان و مشتاقان زیارت اهل بیت علیهم السلام ، به همت جمعی از دوستداران اهل بیت علیهم السلام و متخصصین و معتمدین و خیرین، با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری ، ستاد بازسازی عتبات عالیات و پشتیبانی عراق در سال ۱۳۸۲ تشکیل گردید .

کلیات: نوع فعالیت ستاد، غیردولتی، داوطلبانه و غیرانتفاعی است و حوزه فعالیت آن بین المللی است و مدت فعالیت، از تاریخ تأسیس نامحدود است. مرکز اصلی آن درتهران میباشد.

موضوع فعالیت ستاد، بازسازی عتبات عالیات و اماکن مذهبی عراق و دیگر کشورها و انجام خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و فعالیتهای انسان دوستانه می باشد .

منابع مالی و دارایی های ستاد از طریق قبول کمک های مالی داوطلبانه از سازمان های دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص خیّر و عاشقان بازسازی حرمهای مطهر تأمین می شود .

 اهداف :

ستاد در طول فعالیت خود  اهداف زیر را دنبال می کند :

۱-      بازسازی و توسعه حرم های مطهر ائمه معصومین علیهم السلام و رسیدگی به اماکن مذهبی در کشور عراق ودیگر کشورها

۲-      انجام فعالیتهای انسان دوستانه به مردم عراق و دیگر کشور ها در صورت نیاز و وجود منابع مالی با اولویت کشورهای اسلامی

روشها و وظایف :

ستاد برای نیل به اهداف خود از روشهای زیر بهره می گیرد :

۱-      تشکیل کمیته های تخصصی و مطالعاتی و پژوهشی

۲-      تشکیل ستادهای فرعی در مراکز استانها و شهرستانها

۳-      تشکیل ستادهای فرعی در سایر کشورها

۴-      تشکیل واحدهای اجتماعی و اقشاری

۵-      ایجاد دفاتر بازسازی در عتبات عالیات عراق

۶-      هماهنگی با بیوت آیات عظام و علما در ایران وعراق

۷-      هماهنگی با سازمان های دولتی و غیر دولتی

۸-      هماهنگی با دولت و مسئولین اوقاف عراق و متولیان حرم های مطهر و سایر نهادهای اجتماعی

وظایف و سیاست های اجرایی ستاد به شرح ذیل می باشد:

۱-      جمع آوری آمار و اطلاعات و بررسی نیازمندی های فنی مهندسی در کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مسیب و کوفه

۲-      اولویت بندی پروژه های بازسازی عتبات عالیات و طراحی و اجرای پروژه های بازسازی بر مبنای برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت

۳-      جمع آوری و هدایت نذورات مردمی و هماهنگی اقدامات داوطلبانه خیرین

۴-      انجام فعالیتهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی

۵-      ارائه مشاوره های فنی و خدماتی به متولیان حرم های مطهر و مسؤولین عراقی

۶-      ارائه خدمات و اجرای  طرحهای مناسب  برای رفاه زائرین

۷-      انجام سایر فعالیت های جمعی مفید و اثر بخش و توسعه آنها

۸-      استفاده از ظرفیت های مردمی و تجهیزات و امکانات متبرعین به صورت رایگان

۹-      به کارگیری خدمات فنی و کارشناسی متخصصین به صورت داوطلبانه

ارکان :

ستاد از ارکان زیر تشکیل می شود :

۱-      هیأت مؤسس یا شورای مرکزی

۲-      رئیس ستاد

۳-      معاونت های تخصصی

۴-      ستادهای فرعی استانی و شهرستانی

۵-      دفاتر ستاد در خارج از کشور

۶-      دفاتر بازسازی مستقر در عتبات عالیات

۷-      کمیته های تخصصی

ستادهای استانی و شهرستانی

ستاد در راستای انجام وظایف خود و جذب کمک های مردمی نسبت به ایجاد ستادهای فرعی در کلیه استان ها و اکثر شهرستان ها اقدام کرده است که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند. ستادهای استانی و شهرستانی در صورت توانمندی می توانند انجام پروژه های مستقل ویا مشارکت در پروژهای بزرگ را را پیشنهاد و پس از تصویب رئیس ستاد و مطابق طرح های ابلاغی اجرا کنند. در کلیه ستاد های استانی و شهرستانی هیأت امنایی متشکل از امام جمعه محترم و مسؤولین و معتمدین محلی برای پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای آن تشکیل می گردد.

دفاتر باز سازی حرم های مطهر

ستاد بازسازی عتبات عالیات به منظور مطالعات کارشناسی و اجرای پروژه های بازسازی و نظارت بر اقدامات عمرانی و خدماتی در هر یک از حرم های مطهر نجف، کربلا، کاظمین و سامرا دفتر بازسازی ایجاد کرده است. که با هماهنگی متولیان حرم های مطهر فعالیت می کنند.

جهت مشاهده سایت ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور اینجا کلیک کنید.