آستان قدس رضوی علاوه بر این که از اعتبار و دارایی‌های نامشهود عظیمی برخوردار است، ظرفیت‌های بالایی نیز دارد؛ با ترکیب این دو سرمایه، جایگاه و نقش بی بدیلی برای سازمان اقتصادی رضوی ترسیم شده و انتظار می‌رود سازمان اقتصادی رضوی کارکردهایی فراتر از کسب و کارهای معمول داشته باشد.

موضوع فعالیت سازمان اقتصادی رضوی، «مدیریت شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی» است. با توجه به تراز آستان قدس رضوی مدیریت این شرکت‌ها و مؤسسات در راستای دو مأموریت انجام می‌شود:

  1. مدیریت دارایی‌ها و تأمین درآمد برای آستان قدس رضوی
  2. تعالی نظام اقتصادی در راستای اقتصاد اسلامی

جهت مشاهده سایت سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی اینجا کلیک کنید.