آگهی و اسناد مناقصه عمومی آرماتور بندی و قالب بندی و بتون ریزی دیوارها،ستون ها،تیرها و دال سقف های پروژه موزه مرکزی حرم مطهر رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی آگهی و اسناد مناقصه عمومی آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوارها،ستون ها،تیرها و دال سقف های پروژه موزه مرکزی حرم مطهر رضوی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش لوازم مازاد ساختمانی، تاسیساتی، لوازم یدکی ماشین آلات، آجر، پوکه و ضایعات شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن عمران قدس رضوی آگهی مزایده فروش لوازم مازاد ساختمانی، تاسیساتی، لوازم یدکی ماشین آلات، آجر، پوکه و ضایعات شرکت به شرح مدارک و فایل ذیل تقدیم حضور می گردد:

ادامه مطلب

مناقصه تهیه و تامین مصالح و اجرای ۵ کیلومترعملیات خاکی – ابنیه و زیر اساس از مسیر اصلی پروژه محور درح سربیشه در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، مناقصه تهیه و تامین مصالح و اجرای ۵ کیلومترعملیات خاکی – ابنیه و زیر اساس از مسیر اصلی پروژه محور درح سربیشه در استان خراسان جنوبی طبق اسناد ذیل برگزار می گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری مناقصه انجام تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های ساختمانی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی،مناقصه انجام تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های ساختمانی شرکت برگزار خواهد شد. لذا اسناد و موارد لازمه به شرح ذیل تقدیم علاقه مندان می گردد:

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری مناقصه اجرای قالب بندی پروژه های در دست اجرا در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی،مناقصه اجرای قالب بندی پروژه های در دست اجرا در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی برگزار خواهد شد. لذا اسناد و موارد لازمه به شرح ذیل تقدیم علاقه مندان می گردد:

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری مناقصه عمومی اجرای عملیات بارگیری، حمل،پخش تسطیح، رگلاژ آبپاشی و کوبیدن لایه های خاکریزی پروژه قطعه ۲ آزادراه مشهد- چناران

اطلاعیه برگزاری مناقصه عمومی اجرای عملیات بارگیری، حمل،پخش تسطیح، رگلاژ آبپاشی و کوبیدن لایه های خاکریزی به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر در پروژه قطعه ۲ آزادراه مشهد- چناران

ادامه مطلب