آگهی مناقصه عملیات آرماتور بندی و قالب بندی عرشه تقاطع جمعاب قطعه ۴آزادراه چناران

احتراما بدین وسیله آگهی مناقصه عملیات آرماتور بندی و قالب بندی عرشه تقاطع جمعاب قطعه ۴آزادراه چناران جهت استحضار علاقه مندان تقدیم حضور می گردد.

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی فروش تعدادی زمین،واحدهای مسکونی و تجاری در شهرهای مشهد-گلبهار-سرخس و ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی زمین و واحدهای مسکونی و تجاری در شهرهای مشهد-گلبهار-سرخس و ارومیه طبق اسناد ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل آمده ضمن دریافت و مطالعه اسناد مذکور درخواست خود را طبق مفاد درج شده…

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری مناقصه انجام تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های ساختمانی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی،مناقصه انجام تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های ساختمانی شرکت برگزار خواهد شد. لذا اسناد و موارد لازمه به شرح ذیل تقدیم علاقه مندان می گردد:

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری مناقصه اجرای قالب بندی پروژه های در دست اجرا در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی،مناقصه اجرای قالب بندی پروژه های در دست اجرا در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی برگزار خواهد شد. لذا اسناد و موارد لازمه به شرح ذیل تقدیم علاقه مندان می گردد:

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری مناقصه عمومی اجرای عملیات بارگیری، حمل،پخش تسطیح، رگلاژ آبپاشی و کوبیدن لایه های خاکریزی پروژه قطعه ۲ آزادراه مشهد- چناران

اطلاعیه برگزاری مناقصه عمومی اجرای عملیات بارگیری، حمل،پخش تسطیح، رگلاژ آبپاشی و کوبیدن لایه های خاکریزی به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر در پروژه قطعه ۲ آزادراه مشهد- چناران

ادامه مطلب