پیام تبریک مدیر عامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در آستانه هفته دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، مدیر عامل محترم شرکت به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، پیامی به شرح ذیل صادر فرمودند: بسم رب الشهداء و الصدیقین هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمند و گرانبهایی جهت واکاوي دوران حماسه و افتخاري است که همواره یاد و خاطره آن با نام دوران…

ادامه مطلب

پیام مدیرعامل محترم شرکت در پی درگذشت همکار گرامی جناب آقای علی باقچقی

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در پی درگذشت همکار گرامی جناب آقای علی باقچقی مدیرعامل محترم شرکت پیامی به شرح ذیل صادر فرمودند:

ادامه مطلب

دیدار مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری با مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی

مدیر گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در دیداربا مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت ها و پروژههای این گروه ، خواستار تعامل رسانه ملی در معرفی حرکت شتابان این مجموعه شد . محمد دلبری با اشاره به شعار سال و تاکید…

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز سنگین و نیمه سنگین کارگاهی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی اسناد مزایده عمومی فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز سنگین و نیمه سنگین کارگاهی شرکت جهت اطلاع و بهره برداری متقاضیان تقدیم حضور می گردد:

ادامه مطلب

جاده ترانزیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس در آستانه بهره‌برداری

توسعه ترانزیت کالا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس، بیشتر شبیه یک رویا بود اما با سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی این رویا در حال محقق شدن است و جاده ترانزیتی این منطقه به زودی افتتاح می‌شود. به گزارش آستان نیوز، قرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی سرخس در مسیر خط راه‌آهن ارتباط کشورهای CIS و آب‌های گرم…

ادامه مطلب

آگهی مناقصه تهیه و تامین مصالح و اجرای راه انحرافی و زیرگذرهای مایوان و دوین

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی بدین وسیله اسنادمناقصه تهیه و تامین مصالح و اجرای راه انحرافی و زیرگذرهای مایوان و دوین پروژه عملیات تکمیلی تبادل های غربی و شرقی کنارگذر شمالی بجنورد جهت اطلاع و بهره برداری علاقه مندان تقدیم حضور می گردد. دانلود اسناد مناقصه از سرور ۱

ادامه مطلب

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮي در اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ / اﺣﺪاث ۱۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه آﻫﻦ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮي ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﺎي ﺟﺎي ﮐﺸﻮر، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدارد، اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﺨﺸﯽ از راه آﻫﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف رﻧﮕﯽ ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش آﺳﺘﺎن ﻧﯿﻮز، ﻃﺮح ﻣﻠﯽ راهآﻫﻦ ﻗﺰوﯾﻦ–رﺷﺖ–اﻧﺰﻟﯽ، ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ«، ﯾﮑﯽ…

ادامه مطلب