به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی نشست هم اندیشی مدیران بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی با حضور مالک رحمتی؛ رئیس این بنیاد و هوشنگ نادریان؛ مدیرعامل موسسه حسابرسی مفید راهبر در اردوگاه باغ خاتون با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

پیام بگذارید