به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی؛ جلسه ستاد پشتیبانی و رفع موانع از تولید بنیاد بهره وری موقوفات به ریاست دکتر مکیان دستیار ریاست بنیاد و معاونین بنیاد و با حضور دکتر دلبری مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره و معاونین شرکت برگزار گردید.

پیام بگذارید