به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی بازدید هیئت مدیره ، معاونین و مسئولین شرکت از روند اجرایی پروژه های در دست احداث خراسان جنوبی ( محور سربیشه – درح قطعه دوم و سربیشه – شوسف ) که توسط شرکت مسکن و عمران قدس در دست احداث میباشد و حضور در جلسه هماهنگی با حضور مدیر عامل شرکت در شهرستان بیرجند صورت پذیرفت.

پیام بگذارید