به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی مدیر عامل محترم شرکت از روند اجرایی پروژه‌های تونل و ایستگاه مترو گلبهار و قطعه ۴ آزادراه مشهد چناران بازدید فرمودند.

ایشان همچنین در جلسه با عوامل اجرایی جهت رفع موانع و مشکلات بر تسریع هرچه بیشتر پروژه های مذکور تاکید نمودند.

پیام بگذارید