گردهمایی یک روزه آشنایی با سیاستهای کلان آستان قدس و بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت با حضور مدیر عامل شرکت مسکن و مدیر عامل شرکت احداث ، معاونین ، مدیران ستادی ، مدیران پروژه و سرپرستان کارگاههای شرکت در محل تالار بنیاد پژوهشها برگزار گردید .

در این مراسم که با قرائت دلنشین قرآن مجید توسط قاری بین المللی و پخش سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه و مداحی آغاز گردید و در ادامه پس ازخیر مقدم توسط دکتر فتوحی معاونت شرکت جناب دکتر طالبیان معاونت اداره کل بررسی و نظارت راهبردی آستان سیاستهای کلان و منشور آستان قدس تشریح گردید و سپس دکتر دلبری در سخنانی متذکر شدند که این سیاستها بایستی سر لوحه کارهای اجرایی همه مدیران و مهندسان و پرسنل شرکت قرار بگیرد در ادامه ایشان در مورد تحقق بودجه ۱۴۰۰ و همچنین بحث نگهداری و استفاده بهینه از سرمایه های شرکت علی الخصوص ماشین آلات مطالبی را عنوان فرمودند و متذکر شدند که با توجه به نیروی انسانی با دانش و متعهد شرکت اجرای کارها بایستی توسط نیروهای خودی انجام پذیرد و از برون سپاری پرهیز گردد در ادامه جلسه نیزمدیر محترم حراست در مورد تعهد همه پرسنل نسبت به سیاستهای کلان استان قدس سخنانی ایراد نمودند و سپس معاونت مالی به تشریح بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته و در انتها نیز معاونت اجرایی و برنامه ریزی شرکت در مورد اقدامات انجام شده و سند چشم انداز سال ۱۴۰۰ سخنانی ایراد نمودند .

پیام بگذارید