به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در پی درگذشت همکار گرامی شادروان آقای غلامرضا ساجدی ،مدیر عامل محترم شرکت ضمن صدور پیامی این ضایعه دردناک را به خانواده و بازماندگان ایشان تسلیت عرض نمودند.

همچنین روز گذشته مدیر روابط عمومی شرکت ، مسئول دفتر حوزه مدیریت و مسئولین پروژه آزادراه شیروان بجنورد از طرف مدیرعامل محترم ضمن ابلاغ پیام ایشان با خانواده آن مرحوم ابراز همدردی نمودند.

پیام بگذارید