به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی همایش بودجه و مبانی استراتژیک شرکت مسکن و عمران قدس رضوی با حضور مدیرعامل ، هیئت مدیره ، معاونین و مسئولین پروژه ها برگزار گردید.

در این همایش مدیرعامل شرکت جناب آقای دکتر دلبری با اشاره به شعار سال که با عنوان تولید ، پشتیبانی و مانع زدایی ها میباشد بر نقش همدلی و تعامل میان همه ارکان شرکت تاکید و بیان نمودند همانطوری که تولیت معزز خواستار پیشران بودن آستان قدس و مجموعه های وابسته به آن در تحقق شعار سال می باشند ، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی نیز می بایست با نگاه استراتژیک و هم افزایی بین واحدهای صف و ستاد به این مهم دست یابد.
در ادامه همایش معاونت محترم مالی و اقتصادی به بیان بایسته های بودجه ریزی مناسب در پروژه ها اشاره نموده و ملحوظ داشتن حرکت پروژه ها با بودجه اعلامی را خواستار شدند همایش مذکور با بیان دغدغه ها و مشکلات پروژه ها و همچنین با تاکید بر استمرار و مداومت جلسات و بررسی تخصصی پروژه ها و نهایتا با سخنان جناب آقای دکتر منوچهری پیرامون استراتژیک و اهمیت نگاه تخصصی به بحث استراتژیک و ترسیم اهداف و چشم انداز شرکت به کار خود پایان داد.

پیام بگذارید