چارت تشکیلاتی شرکت به شرح ذیل می باشد:

((جهت مشاهده در سایز اصلی روی تصاویر کلیک بفرمائید))