واقعه خونین هفده شهریور ۱۳۵۷ که به جمعه سیاه معروف شد، به واقعه ای اطلاق می شود که در طی آن تظاهرات مردم تهران توسط نیروهای نظامی ارتش طاغوت به خاک و خون کشیده شده و عده زیادی از مردم شهید و یا زخمی شدند.

این واقعه خونین نقطه عطفی در مبارزات مردم ایران ضد حکومت شاهنشاهی بود که درپی آن مبارزات مردم تشدید یافت و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد.

پیام بگذارید