مدیر گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در دیدار
با مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت ها و پروژه
های این گروه ، خواستار تعامل رسانه ملی در معرفی حرکت شتابان این مجموعه شد .

محمد دلبری با اشاره به شعار سال و تاکید تولیت معزز در پیشران بودن آستان قدس
رضوی در تحقق شعار سال نوید بهره برداری و رفع موانع تولید در پروژه های گروه
عمران و زیرساخت را بیان نمود .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز به کار دولت مردمی ، مجموعه
آستان قدس رضوی را پای کار در کمک به دولت دانسته و عزم گروه عمران و زیر
ساخت را در تکمیل پروژه های ملی اعم از مسکن و راه را بیان نمود .

در این دیدار مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی ضمن استقبال از تعامل ایجاد شده،
استفاده از مدیران متعهد و متخصص در آگاهی بخشی به عموم مردم و ایجاد نشاط ملی و
امیدآفرینی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی یکی از رسالت های مهم
رسانه دانسته و بر استمرار این نشست ها تاکید نمود. نصر پور سازمان صدا و سیمای
خراسان رضوی را یار و یاور آستان قدس رضوی در جهت اشاعه مدیریت جهادی دانسته
و بر استمرار نشست های تخصصی جهت بهره گیری از پتانسیل نخبگان در راستای
تقویت اعتماد عمومی برجسته دانست .

پیام بگذارید