به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی،با عنایت به ضرورت احداث آزادراه مشهد- چناران- قوچان جهت تامین ایمنی و رفاه زائرین حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و مقارن با هفته وقف ، جلسه ای در روز سه شنبه مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ با حضور مدیرگروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، و مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برگزار گردید.


در این دیدار که با حضور نمایندگان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در اداره اوقاف خراسان رضوی برگزار شد،بر افزایش سطح همکاری های فیمابین جهت تسریع در احداث آزادراه مذکور و رفع موانع تاکید شد. حسب مصوبات ، مقرر گردید شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص تملک اراضی و تسهیل در فرایند پرداخت واقع در مسیر که متعلق به اوقاف می باشد، تسریع تا امکان اجرای عملیات در جبهه های کاری متعدد فراهم گردد.

پیام بگذارید