به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی جلسه گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات با مدیران بانک صادرات استان در محل سالن همایش شرکت احداث برگزار گردید

پیام بگذارید