به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی جلسه گروه عمران و زیر ساخت با دکتر میر جعفریان معاون امور عمرانی استانداری در محل استانداری مشهد برگزار گردید

پیام بگذارید