به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، جلسه پیگیری پروژه راه آهن مشهد – گرگان در مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر دلبری مدیر محترم گروه عمران و زیرساخت آستان قدس رضوي برگزار گردید.

این جلسه با حضور نايب رئیس اول مجلس و نمايندگان و استانداران استانهاي خراسان رضوي ،شمالي ، گلستان و دکترمحمد اسلامی وزير راه و شهرسازي ، معاونين وزير اقتصاد و بانك مركزي و دکتر دلبری مدیر محترم گروه عمران و زیرساخت آستان قدس رضوي و مسئولين سازمان برنامه و بودجه و معاونين وزارت راه برگزار گردید.
در اين جلسه دكتر دلبري بر آمادگي كامل آستان براي اجرائي كردن فرمان مقام معظم رهبري و بر اساس قرارداد منعقد شده تاكيد نمود و از دولت و مسئولين خواست نسبت به واگذاري سهام شركت مهاب قدس يا به ميزان ١٥ درصد قيمت فعلي قرارداد سهام شركتهاي مورد نظر آستان را اقدام تا هر چه زودتر احداث اين پروژه ملي شروع شود .

پیام بگذارید