به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضا و مراسم تجلیل و قدردانی از اعضای قبلی در محل دفتر مدیر عامل برگزار گردید

پیام بگذارید