به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی باحضور دکتر دلبری و آقای علوی تبار فرمانده محترم بسیج آستان قدس طی مراسمی آقای محسن ضیایی بعنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج شرکت مسکن وعمران قدس معرفی و از زحمات دکتر قربانی فرمانده اسبق پایگاه بسیج تقدیر گردید در این مراسم آقای علوی تبار از اقایان دکتر دلبری ، دکتر قربانی ، دکتر عابدزاده و ضیایی بعنوان بسیجی نمونه تقدیر نمودند در حاشیه این مراسم از تعدادی از ایثارگران شرکت تجلیل بعمل آمد.

پیام بگذارید