به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ جلسه ای در محل دفتر مدیریت محترم گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی درخصوص احداث پروژه آزاد راه مشهد چناران با استفاده حداکثری از توانمندی های موجود در بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی با حضور مدیر محترم گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی و مدیران عامل شرکت های گروه عمران و زیر ساخت ( شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، شرکت احداث ، بهره برداری،نگه داری و انتقال آزاد راه مشهد -چناران-قوچان، شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی ، شرکت بتن و ماشین قدس رضوی، شرکت توسعه عمران رضوی، شرکت مهندسان مشاور معماری وشهرسازی آستان قدس رضوی، شرکت آرایه های رضوی، شرکت بنای سبک رضوی) تشکیل گردید.

ابتدا جناب آقای دلبری مدیر محترم گره عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ضمن خوش آمد گویی به مدیران عامل گروه عمران و آرزوی توفیق در کسب آمادگی لازم جهت ورود به ماه پر فیض محرم الحرام و درک درستی ازعاشورا در خصوص مسئولیت واگذار شده به ایشان و ضرورت هم دلی و هم افزائی در گروه عمران و زیرساخت با ایجاد رفاقت و صداقت و نه رقابت، مطالبی را عنوان نمودند.

پس از آن آقای مهندس رئیسی به عنوان مشاور مدیر گروه عمران و زیر ساخت و به ترتیب مدیران محترم عامل شرکت ها به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص افزایش بهره وریو یکپارچگی گروه عمران و زیر ساخت پرداختند.

پیام بگذارید