به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ، جلسه دکتر دلبری مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت با مدیریت شعب بانک ملت خراسان رضوی در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

جناب دکتر دلبری در این جلسه بیان نمودند بانک ملت زیر ساخت خوبی در حوزه IT دارد که این نشانه ای از پویایی آن بانک است. ایشان همچنین بیان نمودند که تبلیغات تا درب شعبه هر بانک است و بعد از آن هنر رئیس شعبه در جذب مشتری می باشد. سیستم اعتبارسنجی در دنیا جا افتاده لذا بررسی کنید گرید آستان قدس چند است، همیشه استثناء در قوانین هست و این استثناء را هم هیئت مدیره بانک بایستی برای آستان قدس فراهم آورد . گروه عمران دنبال قبول کلیه خواسته ها توسط یک بانک است. برای گرفتن ضمانت نامه بحث هزینه و سپرده آن باید با یک مشتری عادی تفاوت داشته باشد .

ایشان در ادامه ابراز داشتند که آزاد راه مشهد – چناران هم یک سرمایه گذاری با صرفه است و هم تبلیغ و از طرف دیگر درآمد عوارضی و پرداختها ی الکترونیکی نیز میتواند توسط آن بانک تواماً انجام شود .

در ادامه جناب آقای اسماعیلی مدیرشعب استان خراسان رضوی بانک ملت نیز بیان نمودند تفویض اختیار برای آستان قدس را از تهران دریافت کرده ایم. ایشان همچنین اعلام نمودند پکیج خدمات بانک ملت را را نیز بین سایر بانکها مقایسه فرمایید، همچنین موضوع افزایش لاین اعتباری شرکت در حال انجام است .

همچنین آقای رحیمیان مدیر مالی شرکت نیز بیان نمودند در بحث اعتبار سنجی آستان قدس را در نظر بگیرید نه فقط صندوقهای مالی چرا که شرکت مسکن و عمران نماینده آستان قدس است .

پیام بگذارید