به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، اولین جلسه توجیهی ممیزی مراقبتی نوبت اول iso9001:2015 و همچنین ممیزی صدور گواهینامه بر مبنای استانداردهای iso 14001:2015 & iso45001:2018 & iso21500 :2012 &HSE – MS باحضور مدیر عامل محترم و ممیزین شرکت TUV پاسارگاد و مسئولین مرتبط در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید

پیام بگذارید