به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، جلسه دکتر دلبری مدیرعامل شرکت با مدیر عامل شرکت ایران خودرو دیزل و هیئت همراه با حضور دکتر عیدی مدیر عامل موسسه عمران وتوسعه رضوی و دکتر رجبی عضو هیئت مدیره شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در خصوص تامین و خرید ماشین آلات راه سازی جهت پروژه های آستان قدس رضوی برگزار شد.

پیام بگذارید