به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ،مراسم قرائت زیارت عاشورا و ذکر مصیبت ابا عبدا… (ع) و سخنرانی استاد ارجمند حاج آقای موسوی در دهه اول محرم در محل محوطه روباز شرکت و با حفظ دستورالعملهای بهداشتی با حضور دکتر دلبری مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و حضور حداکثری پرسنل برگزار میگردد.

پیام بگذارید