به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی جلسه بررسی مشکلات پروژه های شرکت مسکن و عمران با حضور دکتر دلبری مدیرعامل شرکت و هیئت همراه در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور جناب دکتر خادمی مدیرکل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و همکاران ایشان بود، دکتر دلبری به ارائه مشکلات و موانع پروژهای جاری شرکت به شرح ذیل پرداختند.

در ادامه ضمن مذاکره و تبادل نظر فیمابین طرفین توافقات و تصمیماتی در خصوص بهبود و ارتقاء شرایط حاضر اتخاذ گردید.

پروژه های فعال شرکت و مورد بحث در جلسه:

  • پروژه زیرسازی قطعه یک راه آهن همدان -سنندج
  • پروژه قطعه ۲ راه آهن بجنورد- شیروان
  • راه آهن گرگان- بجنورد
  • آزادراه مشهد- چناران
  • قطعه ۴-الف راه آهن قزوین-رشت

پیام بگذارید