پروژه برج قدس ساختمانی از مجموعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت مسکن و عمران قدس رضوی با زیربنای حدود ۲۰ هزار مترمربع است که در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع حاصل تجمیع ۱۰ قطعه زمین، در منطقه جانباز مشهد که از لحاظ تقسیمات مناطق شهرداری مشهد جزء منطقه ۲ شهرداری است، در حال اجرا می‌باشد. در گفت و گو با محمدرضا رئیسی، مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به این پروژه بزرگ، موقعیت خاص جغرافیایی آن، مشخصات فنی و سازه‌ای، تکنولوژی‌های به کار رفته و… پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

پیام بگذارید