به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ، صبح امروز جناب مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهر سازی و هیئت همراه در معیت مدیر عامل شرکت مسکن وعمران از پروژه در دست احداث راه آهن همدان سنندج که توسط توسط شرکت مسکن و عمران قدس رضوی اجرا می گردد بازدید نمودند.

ایشان همچنین در مراسم آغازعملیات ریل گذاری راه آهن که با حضور استاندار و نمایندگان مجلس و مسئولین محلی و استانی برگزار گردید حضوریافتند.

پیام بگذارید