به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ، جناب دکتر دلبری مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های راه سربیشه – سوشف و سربیشه – درح در استان خراسان جنوبی بازدید نموده و به دیدار و گفتوگو با عوامل اجرائی و مسئولین پروژه پرداختند.

پیام بگذارید