بازدید مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای دکتر دلبری و هیئت همراه از سایت کارخانه سیمان سمنگان در شهرستان مانه و سملقان و بررسی وضعیت موجود و سازه های اجرا شده خط تولید و ساختمان های جنبی

پیام بگذارید