به گزار روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ، فرماندار محترم شهرستان سرخس از پروژه جاده ترانزیت منطقه اقتصادی سرخس بازدید به عمل آوردند.

همچنین سپس جلسه هماهنگی این پروژه با حضور مدیر عامل محترم منطقه ویژه و جانشین محترم مدیرعامل شرکت مسکن و عمران و نمایندگان مدیریت محترم طرح، مشاور همکار و پیمانکار همکار برگزار گردید.

پیام بگذارید