به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن عمران و قدس رضوی دکتر محمد دلبری مدیر گروه عمران و زیر ساخت، روز گذشته به صورت سر زده از پروژه های در دست احداث آستان قدس رضوی بازدید فرمودند.

دکتر دلبری هدف از این بازدیدها را ایجاد انگیزه برای همکاران و پیمانکاران و نظارت هرچه مطلوبتر بر روند کار ، پیشرفت اجرایی و همچنین بررسی مشکلات و رفع موانع پروژه ها ذکر کرد.
ایشان در ادامه بازدید، خدمت جهادی به زائران و مجاوران حضرت رضا علیه السلام را مورد تاکید قرار دادند و بیان داشتند ؛ شایسته است ،این فعالیتها بدون‌وقفه و تعطیلی ادامه یافته و از عوامل اجرایی نیز خواستند علاوه بر جمعه ها، ، پروژه ها در دو یا سه شیفت به فعالیت خود ادامه دهند .
وی از مدیران و عوامل اجرایی که طبق برنامه زمانبندی پیش میروند تقدیر وتشکر نموده ، و به مدیرانی که از برنامه های اعلامی وزمانبندی عقب هستند نیز هشدار دادند.
این بازدیدها از صبح جمعه آغاز وتا بعد از ظهر ادامه داشت .

پیام بگذارید