به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی طی حکمی از سوی دکتر دلبری مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، مهندس عباس پناه به عنوان سرپرست شرکت احداث، نگهداری، و بهره برداری آزادراه مشهد چناران منصوب گردید.

در جلسه گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری که در سازمان عمران و توسعه رضوی برگزار گردید ، دکتر دلبری مدیر گروه عمران با تاکید بر سرعت عمل و رعایت انضباط مالی از مدیران مجموعه خواست تا با نظارت مستمر و حضور در پروژه ها نسبت به افزایش بهره وری در امور اهتمام نمایند همچنین در این جلسه مهندس عباس پناه به عنوان سرپرست شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری آزادراه مشهد چناران منصوب و از زحمات مهندس رئیسی قدردانی گردید.

پیام بگذارید