محمد دلبری

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

تحصیلات: دکتری مدیریت دولتی، فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 

سعید عزیزی نژاد

عضو هیات مدیره

تحصیلات: دکتری عمران
 

محمد حسین رنجبران

عضو هیات مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی عمران
 

امیررضا بانکیان تبریزی

عضو هیات مدیره

تحصیلات: دکتری برنامه ریزی شهری
 

حمید چراغی

عضو هیات مدیره

تحصیلات: لیسانس مهندسی عمران