به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی،مناقصه انجام تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های ساختمانی شرکت برگزار خواهد شد. لذا اسناد و موارد لازمه به شرح ذیل تقدیم علاقه مندان می گردد:

پیام بگذارید