پل های ارتباطی  شرکت:

آدرس: ایران ، خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان دانشگاه، بالاتر از خیابان کفائی – پلاک ۴۳۹

تلفن: ۳۸۴۳۳۳۱۴-۰۵۱

نمابر: ۳۸۴۱۲۲۸۳-۰۵۱

کد پستی: ۹۱۸۳۷/۹۴۱۸۵

ایمیل:Info@omqo.com