به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن عمران قدس رضوی آگهی مزایده فروش لوازم مازاد ساختمانی، تاسیساتی، لوازم یدکی ماشین آلات، آجر، پوکه و ضایعات شرکت به شرح مدارک و فایل ذیل تقدیم حضور می گردد:

پیام بگذارید