به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی بدینوسیله آگهی و اسناد مزایده فروش زمین و واحدهای مسکونی و تجاری در شهرهای مشهد گلبهار ارومیه جهت اطلاع و بهره برداری علاقه مندان تقدیم می گردد:

پیام بگذارید