به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی زمین و واحدهای مسکونی و تجاری در شهرهای مشهد-گلبهار-سرخس و ارومیه طبق اسناد ذیل اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل آمده ضمن دریافت و مطالعه اسناد مذکور درخواست خود را طبق مفاد درج شده در اطلاعیه در مهلت مقرر ارسال فرمایند.

پیام بگذارید